WAŻNIEJSZE REALIZACJE
  • Starówka w Opolu: Wykonanie płyt chodnikowych, oporników i krawężników z granitu Strzeblów.
  • Kraków Rynek: Podwykonawca posadzki na Rynku w Krakowie. Kostka cięta, płomieniowana ze sjenitu Kośmin.
  • Szczecin: Schody i balustrady prowadzące do nabrzeża rzeki Odry wykonane z piaskowca Długopole.
  • Bielawa Rynek: Renowacja fontanny z piaskowca na rynku miasta Bielawa.
  • Dzierżoniów: Podwykonawca przebudowy placu przy ulicy Świdnickiej.